ORTOFOTOMAPY I MODELE 3D

 

Naloty wykonujemy w sposób zdalny dzięki aplikacji MAP PILOT. Plan lotu jest automatycznie generowany przez oprogramowanie po podaniu podstawowych parametrów lotu (wysokość, obszar, pokrycie). Nasza technologia pozwala na uzyskanie bardzo wysokich rozdzielczości terenowych (nawet do 1cm²). Pomiar fotopunktów odbywa się przy pomocy odbiornika GPS RTK i pozwala na uzyskanie dużej dokładności ortofotomapy.

Proces opracowania materiałów pozostawiamy specjalistom, przy projektach fotogrametrycznych współpracujemy z firmą GEO-PROHAUS.

 

PROJEKTY BADAWCZE

 

Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami geodezyjnymi, budowlanymi oraz jednostkami naukowymi. Nasz sprzęt może znaleźć zastosowanie w wielu innowacyjnych projektach badawczych.

Do naszych bezzałogowych statków powietrznych możemy mocować różnorodny sprzęt pomiarowy. Udźwig kilku kilogramów pozwala na podłączenie skanera 3D, odbiornika GPS RTK oraz innych specjalistycznych urządzeń.

Obsługa drona jak i spełnienie wszystkich wymagań związanych z wykonywaniem lotów komercyjnych wymaga czasu, pracy i niemałych inwestycji. Oferujemy nasz sprzęt, wiedzę i doświadczenie wszystkim tym którzy potrzebują bezzałogowych statków powietrznych w swojej firmie.